top of page

קורסים

|

קודקוד

דילמות היסטוריות

מהי דילמה היסטורית? מדוע בחרה ראשת ממשלת ישראל גולדה מאיר להתעלם מן הסימנים המקדימים לפריצת מלחמת יום הכיפורים? מהם השיקולים שעמדו בפני ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לפני מבצע תמוז? מדוע החליטה ראשת ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר לשלוח אלפי חיילים להילחם במרחק של כ- 13,000 ק"מ מחופי בריטניה ואיך המהלך שינה א

דילמות היסטוריות
דילמות היסטוריות

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

מהי דילמה היסטורית? מדוע בחרה ראשת ממשלת ישראל גולדה מאיר להתעלם מן הסימנים המקדימים לפריצת מלחמת יום הכיפורים? מהם השיקולים שעמדו בפני ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לפני מבצע תמוז? מדוע החליטה ראשת ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר לשלוח אלפי חיילים להילחם במרחק של כ- 13,000 ק"מ מחופי בריטניה ואיך המהלך שינה את גורלה? זאת ועוד שורה של אירועים מכוננים בהיסטוריה הישראלית והעולמית, יבחנו במהלך מסע שבועי שנערוך. נבחן תמונות היסטוריות, מסמכי ארכיון נדירים וקטעי וידאו וראיונות שיסייעו לנו לעמוד במרכז הדילמות ההיסטוריות והאתגרים שניצבו בפני מנהיגים ומנהיגות ברגעים קריטיים במהלך המאה ה- 20 . חזרה בזמן לרגעים אלו, התמודדות עם הסוגיות או הבעיות של אותה התקופה, ניתוח החלופות שעמדו בפני מקבלי ההחלטות, הערכת ההשלכות שעשויות היו להתרחש בעקבות אותן אפשרויות לפעולה שלא נבחרו, והשוואה אל מול ההשלכות של דרכי הפעולה שאומצו, הן פעילויות שיטפחו את מעורבותכם האישית העמוקה באירועים אלה.

שיתוף

bottom of page