top of page

יצירת קשר

מרכז קודקוד

מצטיינים

יצירת קשר מצטיינים

תודה על פנייתכם

03-6299283

ימים ב', ג', ה' 11:30-17:30

מצטיינים

מרכז קודקוד למחוננים ומצטיינים
רחוב 'רמת הגולן' 3, פתח תקוה

מחוננים

יצירת קשר מחוננים

תודה על פנייתכם

03-6299283

יום ב' 07:30-14:00

מחוננים

מרכז קודקוד למחוננים ומצטיינים
רחוב 'רמת הגולן' 3, פתח תקוה

bottom of page