top of page

אודות

מרכז קודקוד

מרכז "קודקוד" הוקם על ידי האגף לחינוך יסודי בעיריית פתח-תקווה בשיתוף עם האגף למחוננים ומצטיינים. תכנית "קודקוד" נותנת מענה מותאם לתלמידים ולתלמידות מחוננים ומצטיינים שאותרו על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

מרכז קודקוד למחוננים ומצטיינים

המורים והמורות המלמדים בתכנית הינם מומחים בתחומם, בעלי ניסיון ומתמקצעים בהוראת מחוננים ומצטיינים.

 

במסגרת זו ניתן דגש מהותי על נושאים רגשיים וחברתיים והדבר בא לידי ביטוי הן במסגרת השיעורים והן בפעילויות ייעודיות לכך.

 

התכנית מיועדת לתלמידים ותלמידות בעלי מוטיבציה המוכנים לקחת על עצמם מחויבות להשקעה, התמדה והשתתפות פעילה. 

הלמידה במרכז

תכנית המחוננים ומצטיינים במרכז מאפשרת לתלמידים/ות ללמוד במסגרת ייחודית המותאמת לצרכיהם וליכולותיהם.

 

תכנית הלימודים עושה שימוש בפדגוגיות חדשניות ומגוונות המותאמות למאפייני הלומדים וכוללת תחומי דעת ונושאים רב-תחומיים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים.

 

מרכז קודקוד מבקש ליצור חווית למידה והעשרה ייחודית בתחום המדעים, ההומניסטיקה והאמנויות.

 

מפגשי הלמידה שמים דגש על למידה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, בכללן מיומנויות חקר, פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית.

קודקוד תכנית למחוננים ומצטיינים פתח תקוה

יום שני - כיתות ג', ד', ה', ו'
בתי ספר ממלכתיים דתיים

יום שלישי - כיתות ג' 
בתי ספר ממלכתיים

יום חמישי - כיתות ד', ה', ו'
בתי ספר ממלכתיים

תכנית המצטיינים

התכנית פועלת במרכז "קודקוד",
רחוב רמת הגולן 3, פתח תקוה

 

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע,
בין השעות 14:00-17:45

איסוף מבתי הספר - החל מהשעה 13:00
 

סה"כ יתקיימו 28 מפגשים במהלך השנה

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע,
ביום שני בין השעות 08:15-13:15

סה"כ יתקיימו 30 מפגשים במהלך השנה

הבאת תלמידים ואיסופם - בהסעות, באחריות עירית פתח תקוה

תכנית המחוננים

התכנית פועלת במרכז "קודקוד",
רחוב רמת הגולן 3, פתח תקוה

 

תכנית לחינוך הממלכתי לכיתות ג'-ד'

הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד

ניתן לפרוש מהתוכנית ולקבל החזר כספי יחסי עד למפגש הלימודים האחרון במחצית א'. לאחר מועד זה אין אפשרות לקבל החזר כספי. שימו לב, יש להגיש בקשה על פרישה מהתוכנית בכתב למייל המרכז.

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנה הוא: 1660 ש"ח לתלמיד/ה (1600 ש"ח עבור הלימודים + 60 ש"ח עבור חומרים מתכלים).

הנחת אחים- 10% על האח/ות השני/ה 

bottom of page