top of page
רקע מסך ראשי

הרשמה
תכניות
קודקוד

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנה הוא: 1660 ש"ח לתלמיד/ה (1600 ש"ח עבור הלימודים + 60 ש"ח עבור חומרים מתכלים).

הנחת אחים- 10% על האח/ות השני/ה 

תנאים

ניתן לפרוש מהתוכנית ולקבל החזר כספי יחסי עד למפגש הלימודים האחרון במחצית א'. לאחר מועד זה אין אפשרות לקבל החזר כספי. שימו לב, יש להגיש בקשה על פרישה מהתוכנית בכתב למייל המרכז.

תשלום

את התשלום ניתן להסדיר באופנים הבאים:

בסליקת כרטיס אשראי באופן מאובטח באתר בתום הרישום (אפשרות מועדפת).

במזכירות המרכז - במזומן או בהמחאות בלבד (אין סליקה במזכירות)

הסבר על תהליך הרישום והתשלום 

הרשמה ותשלום

מלאו את הפרטים בטופס למטה. לנוחיותכם ניתן גם לפתוח את טופס ההרשמה בחלון נפרד. לפתיחה בחלון נפרד לחצו כאן

bottom of page