top of page

קודקוד

|

קורסים

מייקרים

קורס המשלב עקרונות של למידה מבוססת פרויקטים ( PBL) במסגרתו התלמידים לומדים לחשוב, לתכנן וללמוד על עקרונות מדעיים, טכנולוגיים ועל תופעות, חומרים והתנהגותם, שיטות עבודה ועוד. התלמידים ממציאים ובונים כלי נגינה )וגם מופיעים איתם...(, משחקי קופסה, צעצועים, כלי תעופה, טנגרמים ועוד. התלמידים מתאמנים בחשיבה

מייקרים
מייקרים

.......

קודקוד

קורסים

אודות הקורס

קורס המשלב עקרונות של למידה מבוססת פרויקטים ( PBL) במסגרתו התלמידים לומדים לחשוב, לתכנן וללמוד על עקרונות מדעיים, טכנולוגיים ועל תופעות, חומרים והתנהגותם, שיטות עבודה ועוד. התלמידים ממציאים ובונים כלי נגינה )וגם מופיעים איתם...(, משחקי קופסה, צעצועים, כלי תעופה, טנגרמים ועוד. התלמידים מתאמנים בחשיבה יצירתית ובחשיבה המצאתית, בחשיבה מחשובית (Thinking Computational), אוריינות מידע, אוריינות מדעית וטכנולוגית. לקורס ישנה גרסה של עבודה עם חומרים פיסיים וכן גרסה ממוחשבת בה מדפיסים בתלת ממד וחותכים בלייזר.

שיתוף

bottom of page