top of page

קורסים

|

קודקוד

"צעצוע של מדע"

אם שאלתם את עצמכם פעם איך מטוסים כל כך כבדים עפים בשמים? ואיך ספינת טיולים ענקית שטה על המים? איך השמרים גורמים לבצק לתפוח? ומה הקשר בין מגנטיות וקפיציות? את התשובות לשאלות האלו, בשילוב עם עובדות מפתיעות הקשורות לתופעות בהן כולנו נתקלים בחיי היומיום, תקבלו בדרך חווייתית תוך לקיחת חלק פעיל ביצי

"צעצוע של מדע"
"צעצוע של מדע"

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

אם שאלתם את עצמכם פעם איך מטוסים כל כך כבדים עפים בשמים? ואיך ספינת טיולים ענקית שטה על המים? איך השמרים גורמים לבצק לתפוח? ומה הקשר בין מגנטיות וקפיציות?

את התשובות לשאלות האלו, בשילוב עם עובדות מפתיעות הקשורות לתופעות בהן כולנו נתקלים בחיי היומיום, תקבלו בדרך חווייתית תוך לקיחת חלק פעיל ביצירת ניסוי מרתק במפגש או בהכנה של תוצר/משחק/צעצוע אישי שימחיש היטב את העיקרון של הנושא הנלמד.

במהלך הקורס נתנסה בחקר מדעי, נשאל שאלות ,נשער השערות ונברר עם עצמנו את התשובות בדרך של ניסויי וטעייה כדי להסיק מסקנות!

נבנה תוצרים מעניינים כשלרשותנו חומרים שונים הזמינים לנו בבית יחד עם שימוש בטכניקות מעולם החשיבה היצירתית.

שיתוף

bottom of page