top of page

קורסים

|

קודקוד

זואולוגיה

מזמינה אתכם למפגשים מרתקים עם עולמם של בעלי החיים. נכיר מושגי יסוד ומבואות. נלמד על מחלקות, התנהגות בעלי-החיים ומה אנו יכולים ללמוד מהם ולחיות בשיתוף. השיעורים כוללים דיונים, מצגות, משחקים בכיתה ובמרחב, יציאה לתצפיות, עבודה בקבוצות. אהבתם של ילדים את עולם בעלי החיים משמחת ומכבדת, הילדים סקרנים ומגלי

זואולוגיה
זואולוגיה

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

מזמינה אתכם למפגשים מרתקים עם עולמם של בעלי החיים. נכיר מושגי יסוד ומבואות. נלמד על מחלקות, התנהגות בעלי-החיים ומה אנו יכולים ללמוד מהם ולחיות בשיתוף. השיעורים כוללים דיונים, מצגות, משחקים בכיתה ובמרחב, יציאה לתצפיות, עבודה בקבוצות. אהבתם של ילדים את עולם בעלי החיים משמחת ומכבדת, הילדים סקרנים ומגלים עולמות קסומים שואלים מתעניינים ומתבוננים. ואני כאן איתם ובשבילם.

שיתוף

bottom of page