top of page

קורסים

|

קודקוד

תופסים ראש

בשנת 2006 פרופסור קרול דווק מאוניברסיטת סטנפורד גילתה כי דפוס החשיבה משחק תפקיד מרכזי בהצלחתו של אדם. דווק קבעה את המונח Mindset Growth או בתרגום לעברית: "דפוס חשיבה מתפתח". ילדים בעלי דפוס חשיבה מקובע יימנעו מאתגרים עד כמה שניתן ואף יוותרו בשל כך על מטרות החשובות להם. לעומת זאת, בדפוס חשיבה מתפתח,

תופסים ראש
תופסים ראש

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

בשנת 2006 פרופסור קרול דווק מאוניברסיטת סטנפורד גילתה כי דפוס החשיבה משחק תפקיד מרכזי בהצלחתו של אדם. דווק קבעה את המונח Mindset Growth או בתרגום לעברית: "דפוס חשיבה מתפתח". ילדים בעלי דפוס חשיבה מקובע יימנעו מאתגרים עד כמה שניתן ואף יוותרו בשל כך על מטרות החשובות להם. לעומת זאת, בדפוס חשיבה מתפתח, הקושי או האתגר נתפסים כהזדמנות לתהליך התקדמות והשתכללות! אחת המטרות בקורס היא לעודד את התלמידים לקחת על עצמם כמה שיותר אתגרים ולנסות לפצח את העיקרון שעומד בבסיס כל אחד מהם. המפגשים מבוססים על תיאוריות קוגניטיביות ופסיכולוגיות, המניחות כי "הדרך שבה נתפסת הבעיה בתודעת החושב - משפיעה על פתרון הבעיה". לפיכך, נתמקד באתגרים אשר לצורך פתרונם נדרשת ראייה חדשה או ארגון מחדש של נתוני האתגר. שבירת צורת הארגון השגרתית ויצירת ארגון תפיסתי חדש הם שני תנאים הכרחיים להשגת תובנה שתוביל לפתרון בעיה! התלמידים יעשו זאת באמצעים מגוונים: משימות, משחקים, אתגרי חשיבה, חידות, משחקי תפקידים, עבודת צוות ועוד... בשילוב ובדגש על ערכים כמו שיתוף, קבלה, הקשבה, שיתוף פעולה ותיאום.

שיתוף

bottom of page