top of page

קורסים

|

קודקוד

הרפתקה מדעית

אם אתם שואלים את עצמכם למה בלחם יש חורים רבים? למה בני האדם לא עפים? למה לא רואים את האוויר? ומה יקרה לנו אם נעבור למאדים? מה הקשר בין צפרדעים לחשמל ובין מדע ומשחק ובכלל... הקורס יהווה מקור השראה עבורכם בדיוק. במהלך הקורס נתנסה בדרך החקר המדעי: נשאל שאלות, נערוך ניסיונות מדעיים רבים מתחומי הכימיה, ה

הרפתקה מדעית
הרפתקה מדעית

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

אם אתם שואלים את עצמכם למה בלחם יש חורים רבים? למה בני האדם לא עפים? למה לא רואים את האוויר? ומה יקרה לנו אם נעבור למאדים? מה הקשר בין צפרדעים לחשמל ובין מדע ומשחק ובכלל... הקורס יהווה מקור השראה עבורכם בדיוק. במהלך הקורס נתנסה בדרך החקר המדעי: נשאל שאלות, נערוך ניסיונות מדעיים רבים מתחומי הכימיה, הפיזיקה והביולוגיה, נאסוף תוצאות, נסיק מסקנות ונגלה גילויים חדשים-ישנים. לפני שנים רבות גילויים אלה נעשו על ידי מדענים מפורסמים, אנו נכיר אותם ואת שפתם. בין הנושאים אותם נחקור: מערכת הראייה, מוח האדם, השפה המדעית של החומר ועוד. לרשותנו יעמדו כלי המעבדה, מבחנות, משורות, ארלנמייר, מיקרוסקופ, ועוד. החומרים הכימיים ילוו אותנו בניסויים ובסיום השיעור נבנה דגם שייצג את הנושא החדש שלמדנו בעזרת הסקרנות והיצירתיות של המשתתפים ילדים, שיתוף הפעולה ויכולת החשיבה נצבור ידע וניסיון ונגלה יחדיו מהי חשיבה מדעית ועד כמה היא משפיעה על כל תחומי החיים שלנו

שיתוף

bottom of page