top of page

קורסים

|

קודקוד

מנהיגות ואתגרים

איך פותרים בעיות – גם כאלו שנראות ממש קשות ומסובכות? איך לא מתייאשים וממשיכים לנסות? איך יוצאים מהקופסה ומוצאים דרכים חדשות וחדשניות ואיך נעזרים בקבוצה לפתור דילמות שונות ומשונות? נכיר מנהיגים ואירועי מנהיגות ומהם נלמד מדמויות מופת ומסיפורי השראה כיצד הם התגברו על קשיים לא לפני שננסה בעצמנו...ונגלה

מנהיגות ואתגרים
מנהיגות ואתגרים

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

איך פותרים בעיות – גם כאלו שנראות ממש קשות ומסובכות? איך לא מתייאשים וממשיכים לנסות? איך יוצאים מהקופסה ומוצאים דרכים חדשות וחדשניות ואיך נעזרים בקבוצה לפתור דילמות שונות ומשונות? נכיר מנהיגים ואירועי מנהיגות ומהם נלמד מדמויות מופת ומסיפורי השראה כיצד הם התגברו על קשיים לא לפני שננסה בעצמנו...ונגלה שכל אחד יכול להיות מנהיג. כל מנהיג ילמד אותנו זווית אחרת מתחומי עניין מגוונים ולעיתים לא שגרתיים וביחד נרכיב פאזל העצמה שממנו נרכוש מיומנויות בפתרון בעיות מחוץ לקופסה, והתפתחות. במפגשים שילוב 3 אלמנטים – נהפוך ערכים לחוויה: אווירה מתאימה, אתגר קבוצתי ויצירת חוויות הצלחה מתמשכות. והכל תוך כדי יצירת יכולות מנהיגות וגיבוש אמתי ומאחד בין חברי הקבוצה.

שיתוף

bottom of page