top of page

קורסים

|

קודקוד

שחמט

במשחק השחמט התלמידים עומדים בפני אתגרים מחשבתיים ונדרשים למצוא פתרונות לבעיות אותן הם פוגשים במהלך המשחק. מחקרים רבים שנעשו בתחום השחמט מגלים לנו שהמשחק מפתח את היכולת המתמטית, הגמישות המחשבתית והתפיסה המרחבית הבאים לידי ביטוי גם במבחני האינטליגנציה. בנוסף לכך מתפתחת גם היכולת הניהולית. בהשאלה ניתן

שחמט
שחמט

.......

קורסים

קודקוד

אודות הקורס

במשחק השחמט התלמידים עומדים בפני אתגרים מחשבתיים ונדרשים למצוא פתרונות לבעיות אותן הם פוגשים במהלך המשחק. מחקרים רבים שנעשו בתחום השחמט מגלים לנו שהמשחק מפתח את היכולת המתמטית, הגמישות המחשבתית והתפיסה המרחבית הבאים לידי ביטוי גם במבחני האינטליגנציה. בנוסף לכך מתפתחת גם היכולת הניהולית. בהשאלה ניתן לומר שכל שחקן הינו מנהל מפעל של 16 עובדים (כמספר כלי המשחק) בעלי כישורים שונים והשחקן שידע לנהל את ה"עובדים" שלו באופן המיטבי ינצח במשחק. במהלך הקורס ניצור היכרות עם עקרונות השחמט. נלמד לקחת אחריות להחלטות שנעשות במשחק ("נגעת נסעת") ונלמד להבחין ביופי הטמון במשחק באמצעות ניתוח משחקי מופת. חווית המשחק יוצרת תנאים טובים ללמידה הנובעת מהנאת המשחק.

שיתוף

bottom of page